1) Aplikace modifikovaných asfaltových pásů


Společnost KST MEMBRANE s.r.o., dodavatel modifikovaných asfaltových pásů, doporučuje provádět pokládku pásů bez zvláštních opatření při teplotách okolního vzduchu a podkladu vyšších než 0°C. Maximální doporučená teplota pro pokládku je +28 °C...

Více informací...

2) Podmínky užívání ploché střechy


Je nutné zabezpečit (uzamknout) střechu před vstupem nepovolaných osob. Střecha je nepochozí, vstup je možný pouze v omezené míře z důvodu údržby hromosvodů, klimatizačních systémů, klempířských konstrukcí a podobně...

Více informací...

3) Zelené střechy


V současné době se stávají zelené střechy nejen výrazným reprezentačním, ale i užitným prvkem pro vlastníka nebo uživatele objektu. Stále více se začínají prosazovat i na našich budovách jak z důvodu estetických, tak i praktických...

Více informací...

4) Výhody Alsan® Flashing®


První a jediné stěrkové hydroizolační řešení pro okraje s evropským technickým souhlasem ETA a CSTB. Alsan® flashing® stěrkové hydroizolační řešení pro opracování okrajů získalo označení CE, prostřednictvím evropského technického schválení (ETA-08/0114)...

Více informací...

5) Aplikace PVC hydroizolačních systémů Vinitex


Spoje, ukončování obvodů, vnější a vnitřní rohy, vpustě, ukončování ve světlíku, realizace rour pro průchod kabelů, hydroizolační systém pro plochou střechu na TRP plechu...

Více informací...

6) Návod na údržbu plochých střech


Plochá střecha je vždy navrhována a koncipována jako tzv. bezúdržbová střecha s příslušnými zárukami dle použitého materiálu. I přes tuto zdánlivou bezúdržbovost je však třeba dodržovat některé zásady pravidelných kontrol ke zvýšení životnosti...

Více informací...

7) Výhody TPO folie PP


TPO folie je termoplastická polyolefinová folie. TPO folie je určená pro konstrukce nových střech a generální opravy střech stávajících, snadná opravitelnost během životnosti. Naše TPO folie jsou na bázi PP, na rozdíl od jiných výrobců...

Více informací...

8) Flagon TPO - montážní návod


Tato příručka popisuje metody aplikace pro Flagon TPO hydroizolační fólie (polyolefin). Role hydroizolační fólie Flagon TPO jsou dodávány na paletách. Měly by být skladovány v suchu ...

Více informací...

9) GDPR


ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBCHODNÍCH PARTNERŮ SPOLEČNOSTÍ KST MEMBRANE S.R.O., KST PROFILO S.R.O.

Více informací...

10) Zásady kontrol střešního pláště


 

ZÁSADY PRAVIDELNÝCH KONTROL STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ

  1. 1.    Pravidelné odstraňování spadaného listí ze žlabů a ochranných košíků u vpustí. Nejlépe vždy na konci podzimu před zimní sezónou.
      
Více informací...

Navigace

Kontaktní formulář

Kde nás najdete?

Kontaktujte nás