Je nutné zabezpečit (uzamknout) střechu před vstupem nepovolaných osob. Střecha je nepochozí, vstup je možný pouze v omezené míře z důvodu údržby hromosvodů, klimatizačních systémů, klempířských konstrukcí a podobně...

 1. Je nutné zabezpečit (uzamknout) střechu před vstupem nepovolaných osob.
   
 2. Střecha je nepochozí, vstup je možný pouze v omezené míře z důvodu údržby hromosvodů, klimatizačních systémů, klempířských konstrukcí a podobně.
   
 3. Na střechu se nesmí vstupovat při venkovních teplotách nad 30°C a pod – 10°C . (Při nízkých teplotách by mohly vzniknout defekty způsobené bodově zaměřenou akcí např. tlakem nohy, upadnutím předmětu apod., zejména na studenou hydroizolaci. Pokud je hydroizolace, zejména kotvená, v blízkosti svislé části, může se stát, že je hydroizolace napnutá a vzniká pod ní prostor s větším rizikem statického a dynamického proražení, což může být příčinou vzniků více škod než v rovné ploše. Mezi chováním membrány při statickém nebo dynamickém proražení a vlastností ohybu za studena není přímá závislost).
   
 4. Při vstupu na střechu nesmí být použita obuv, která by mohla mechanicky poškodit hydroizolaci střechy (jehlové podpatky, trekové, kovové podrážky a podobně).
   
 5. Při natěračských pracích je nutné, aby se barva a organická rozpouštědla nedostala do styku s povrchem hydroizolace.
   
 6. Je nutné konzultovat s dodavatelem hydroizolace všechny další stavební práce konané na střešním plášti po zhotovení hydroizolace
   
 7. V rámci údržby střechy je nutné, zejména před zimním obdobím, fyzicky prohlédnout střechu, případně vyčistit žlaby, odtoková místa od nečistot bez použití pracovního nářadí, kterým by se hydroizolace mohla poškodit.
   
 8. Jakýkoli mechanický zásah do hydroizolace střechy, který není písemně schválený dodavatelem hydroizolačního materiálu, je nepřípustný a je důvodem ke zrušení záruky aplikovaného díla. Na zákl. všeobecných nařízení, doporučení a předpisů výrobců a aplikátorů hydroizolačních PVC, TPO a NAIP krytin je dodržení výše uvedených podmínek nutné pro bezproblémovou funkci hydroizolačních souvrství.
   

Na základě všeobecných nařízení, doporučení a předpisů výrobců a aplikátorů hydroizolačních PVC, TPO a NAIP krytin je dodržení výše uvedených podmínek nutné pro bezproblémovou funkci hydroizolačních souvrství.

Navigace

Kontaktní formulář

Kde nás najdete?

Kontaktujte nás