ZÁSADY PRAVIDELNÝCH KONTROL STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ

 1. 1.    Pravidelné odstraňování spadaného listí ze žlabů a ochranných košíků u vpustí. Nejlépe vždy na konci podzimu před zimní sezónou.
    

 

ZÁSADY PRAVIDELNÝCH KONTROL STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ

 1. 1.    Pravidelné odstraňování spadaného listí ze žlabů a ochranných košíků u vpustí. Nejlépe vždy na konci podzimu před zimní sezónou.
   
 2. 2.    Kontrola případného napojení na plech z důvodů různých teplotních roztažností těchto materiálů. Nejlépe vždy po zimní sezóně.
   
 3. 3.    Kontrola těsnosti prostupů a jejich napojení. Záleží na zpracování, ale může se jednat také o různou teplotní roztažnost použitých materiálů. Nejlépe vždy po zimní sezóně.
   
 4. 4.    Kontrola zděných, omítnutých, natřených, případně obložených částí prostupů nad střešním pláštěm. Dostačující interval je jednou za cca 5 let.
   
 5. 5.    U pohledových střech s kačírkem, tříděným štěrkem nebo teras s dlažbou na terčích je nutné občas aplikovat postřik proti náletové zeleni, případně tuto odstranit. Dostačující interval je jednou za cca 2-3 roky.
   
 6. 6.    Kontrola stavu rozvodů hromosvodu a hlavně jejich nosných patek na střeše. Dostačující interval je jednou za cca 2-3 roky.
   
 7. 7.    Kontrola stavu povrchu hydroizolačních pásů u výstupů na střechu. Dostačující interval je jednou za cca 2-3 roky. Při zvýšeném a pravidelném požadavku na pochůznost v určitých částech střechy např. k jednotlivým technologiím je lépe použít tzv. pochozí chodníčky ze speciálních fóliových pásů, desek z gumových recyklátů nebo dlažby.

 

Interval kontrol dle normy ČSN 73 1901:2011 – Příloha H:

Povrch střechy – bez nečistot, náletové zeleně – každých 6měsíců

Vtoky – průchozí, chráněné – každých 6měsíců

Nátěry, nástřiky – souvislé, nepoškozené – každých 12měsíců

Hydroizolace – neporušený povrch, funkční UV ochrana, spoje beze změn – každých 12měsíců

Tmelené spáry – pružný tmel trhlin, spojený s oběma povrchy – každých 12 měsíců

Oplechování, lemování – připevněné, těsné spoje – každých 12měsíců

 

Plochá střecha je vždy navrhována a koncipována jako tzv. bezúdržbová střecha s příslušnými zárukami dle použitého materiálu. I přes tuto zdánlivou bezúdržbovost je však třeba dodržovat některé zásady pravidelných kontrol ke zvýšení životnosti a spolehlivosti celého střešního souvrství.

Navigace

Kontaktní formulář

Kde nás najdete?

Kontaktujte nás