Společnost KST MEMBRANE s.r.o., dodavatel modifikovaných asfaltových pásů, doporučuje provádět pokládku pásů bez zvláštních opatření při teplotách okolního vzduchu a podkladu vyšších než 0°C. Maximální doporučená teplota pro pokládku je +28 °C...

Společnost KST MEMBRANE s.r.o., dodavatel modifikovaných asfaltových pásů, doporučuje provádět pokládku pásů bez zvláštních opatření při teplotách okolního vzduchu a podkladu vyšších než 0°C. Maximální doporučená teplota pro pokládku je +28°C ve stínu, kdy povrch střešního pláště je maximálně 50°C. Rovněž se nesmí provádět za deště, sněhu, námrazy, nebo při silném větru. Asfaltové pásy musí být uskladněny v temperovaných krytých skladech s minimální teplotou +18°C a na místo zpracování se musí dopravit až těsně před zpracováním. Všechny pásy se kladou jedním směrem a na vazbu tak, aby čelní spoje byly vystřídány a styk bočního a čelního spoje mněl tvar T. U každého příčného spoje musí být seříznuté rohy na obou stranách u spodního pásu. Pásy se kladou s přesahy 8 cm v podélném spoji a 12 cm v čelním spoji, břidlice u čelního spoje musí být odstraněna nahřátím a stažením (nesmí dojít k obnažení vložky), nebo prohřátím břidlice, tak aby asfalt vystoupil na povrch. Spoj musí být dokonale přetavený hořákem menších rozměrů a vytlačen přítlačným válečkem souvislý asfaltový „návalek“ o šířce 0,5cm až 1cm , který vznikne při ideálním nahřátí spodního i vrchní pásu. Při přehřátí pásu může dojít ke zvlnění vlivem smrštění vložky. Asfaltové pásy nahříváme tak, aby plamen byl ze 3/4 mířen na podklad a 1/3 plamene směřovala na spodní stranu vrchního pásu u kterého musí dojít ke spálení PE fólie. Pásy se musí pokládat s vystřídáním přesahů - tj. ve dvou vrstvách jdoucích po sobě nesmí být spoje provedeny nad sebou. Doporučujeme pás několik hodin před samotnou aplikací rozmotat na střešním plášti a nechat stabilizovat. Asfaltové pásy se plnoplošně natavují na podkladní mechanicky kotvený pás nebo samolepící pás. U střech se sklonem 10° je možné pokládat pásy vodorovně se spádem střešní roviny.

Pokládku pásů je možné provádět následujícími způsoby

 1. Natavením k podkladu

  Na rovný, čistý a suchý povrch, je nutné nanést asfaltový penetrační nátěr. Po dostatečném zaschnutí penetračního nátěru je možné provádět vlastní aplikaci. První vrstvu hydroizolačního souvrství je možné natavit bodově, v pruzích nebo celoplošně. Další vrstvy jsou natavovány k podkladu celoplošně. Natavení vrchního pásu s posypem se provádí ve dvou etapách. V první se přitaví ¾ šířky pásu a ve druhé se nepřivařená část dovaří plamenem a následně se válcem zaválcuje spoj, dojde ke vzniku tzv. návalku (výtoku). Natavení se provádí propan-butanovým hořákem.
   

 2. Samolepící pokládka

  Při použití samolepících pásů je bezpodmínečně nutné zabezpečit dokonale suchý povrch podkladu bez prachu, mastnot a nečistot. Podélné a příčné přesahy musí být min. 10cm. Pokládka se provádí postupným rozbalováním a současným strháváním ochranné folie ze spodní strany pásu. Doporučujeme provádět pokládku pásů bez zvláštních opatření při teplotách okolního vzduchu a podkladu vyšších než +10°C.
   

 3. Mechanickým kotvením se svařením v přesazích

  Mechanické kotvení je realizováno prostřednictvím speciálních kotvících prvků, které se umisťují do vzájemných přesahů dvou sousedních hydroizolačních pásů. Pod hlavu každého kotvícího prvku se umístí kruhová nebo oválná přítlačná podložka. Kotvu je nutné umístit tak, aby šířka svaru mezi kotvou a okrajem pásu byla min. 6 cm.

 

Asfaltové pásy se skladují na rovné, čisté ploše (např. na paletě) nastojato, chráněny před mechanickým poškozením, před vlhkostí a přímým vlivem slunečního záření. Při práci je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy uvedené v technickém listě a na etiketě balení.

Navigace

Kontaktní formulář

Kde nás najdete?

Kontaktujte nás