Plochá střecha je vždy navrhována a koncipována jako tzv. bezúdržbová střecha s příslušnými zárukami dle použitého materiálu. I přes tuto zdánlivou bezúdržbovost je však třeba dodržovat některé zásady pravidelných kontrol ke zvýšení životnosti...

Plochá střecha je vždy navrhována a koncipována jako tzv. bezúdržbová střecha s příslušnými zárukami dle použitého materiálu. I přes tuto zdánlivou bezúdržbovost je však třeba dodržovat některé zásady pravidelných kontrol ke zvýšení životnosti a spolehlivosti celého střešního souvrství.

Zásady pravidelných kontrol střešních plášťů

 1. Pravidelné odstraňování spadaného listí ze žlabů a ochranných košíků u vpustí. Nejlépe vždy na konci podzimu před zimní sezónou.
   
 2. Kontrola případného napojení pásů na plech z důvodů různých teplotních roztažností těchto materiálů. Nejlépe vždy po zimní sezóně.
   
 3. Kontrola těsnosti prostupů a jejich napojení. Záleží na zpracování, ale může se jednat také o různou teplotní roztažnost použitých materiálů. Nejlépe vždy po zimní sezóně.
   
 4. Kontrola zděných, omítnutých, natřených, případně obložených částí prostupů nad střešním pláštěm. Dostačující interval je jednou za cca 5 let.
   
 5. U pohledových střech s kačírkem, tříděným štěrkem nebo teras s dlažbou na terčích je nutné občas aplikovat postřik proti náletové zeleni, případně tuto odstranit. Dostačující interval je jednou za cca 2-3 roky.
   
 6. Kontrola stavu rozvodů hromosvodu a hlavně jejich nosných patek na střeše. Dostačující interval je jednou za cca 2-3 roky.
   
 7. Kontrola stavu povrchu hydroizolačních pásů u výstupů na střechu. Dostačující interval je jednou za cca 2-3 roky. Při zvýšeném a pravidelném požadavku na pochůznost v určitých částech střechy např. k jednotlivým technologiím je lépe použít tzv. pochozí chodníčky ze speciálních fóliových pásů, desek z gumových recyklátů nebo dlažby.
 8. Je nutné zabezpečit (uzamknout) střechu před vstupem nepovolaných osob.

  Střecha je nepochozí, vstup je možný pouze v omezené míře z důvodu údržby hromosvodů, klimatizačních systémů, klempířských konstrukcí a podobně. Jakýkoli vstup na střechu z důvodu údržby, nebo jiných prací je nutné předem konzultovat se zástupcem firmy KST MEMBRANE s.r.o. dodávající materiál, nebo s majitelem realizační firmy. Přítomnost pověřené osoby ze strany dodavatele materiálu KST MEMBRANE s.r.o., nebo zástupce realizační firmy je nutná!

  Na střechu se nesmí vstupovat při venkovních teplotách nad 30°C a pod – 10°C.     

  (Při nízkých teplotách by mohly vzniknout defekty způsobené bodově zaměřenou akcí, tlakem nohy, upadnutím předmětu apod. zejména na studenou hydroizolaci. Pokud je hydroizolace zejména kotvená v blízkosti svislé části, může se stát, že je hydroizolace napnutá a vzniká pod ní prostor a s ním větší riziko statického a dynamického proražení, což může být příčinou vzniku více škod. Mezi chováním membrány při statickém, nebo dynamickém proražení a vlastností ohybu za studena není přímá závislost).

  Při vstupu na střechu nesmí být použita obuv, která by mohla mechanicky poškodit hydroizolaci střechy (jehlové podpatky, trekové, kovové podrážky a podobně).

 9. Při natěračských pracích je nutné, aby se barva a organická rozpouštědla nedostala do styku s povrchem hydroizolace. 

  Je nutné konzultovat s dodavatelem hydroizolace KST MEMBRANE s.r.o. všechny další stavební práce konané na střešním plášti po zhotovení hydroizolace a předání díla.

  V rámci údržby střechy je nutné, zejména před zimním obdobím, fyzicky prohlédnout střechu, případně vyčistit žlaby, odtoková místa od nečistot bez použití pracovního nářadí, kterým by se hydroizolace mohla poškodit.

  Jakýkoli mechanický zásah do hydroizolace střechy, který není písemně schválený dodavatelem hydroizolačního materiálu, je nepřípustný a je důvodem ke zrušení záruky aplikovaného díla.

 10. Současně je třeba pro správnou funkci střechy postupovat i podle doporučení ČSN 73 1901:2011 – Příloha H, kdy by měly být na každé střeše cyklicky prováděny kontroly, údržba a obnova vybraných konstrukcí a to nejlépe na jaře a na podzim. Jedná se především o vizuální kontroly, obnovy tmelů dle jejich životností, obnovy nátěrů apod.

 11. Povrch střechy – bez nečistot, náletové zeleně – každých 6měsíců

  Vtoky – průchozí, chráněné – každých 6měsíců

  Nátěry, nástřiky – souvislé, nepoškozené – každých 12měsíců

  Hydroizolace – neporušený povrch, funkční UV ochrana, spoje beze změn – každých 12měsíců

  Tmelené spáry – pružný tmel trhlin, spojený s oběma povrchy – každých 12 měsíců

  Oplechování, lemování – připevněné, těsné spoje – každých 12měsíců

Navigace

Kontaktní formulář

Kde nás najdete?

Kontaktujte nás