Plochá střecha z PVC fólie je vždy navrhována a koncipována jako tzv. bezúdržbová střecha s příslušnými zárukami dle použitého materiálu. I přes tuto zdánlivou bezúdržbovost je však třeba dodržovat některé zásady pravidelných kontrol ke zvýšení životnosti...

Plochá střecha z PVC fólie je vždy navrhována a koncipována jako tzv. bezúdržbová střecha s příslušnými zárukami dle použitého materiálu. I přes tuto zdánlivou bezúdržbovost je však třeba dodržovat některé zásady pravidelných kontrol ke zvýšení životnosti a spolehlivosti celého střešního souvrství.

Zásady pravidelných kontrol střešních plášťů

 1. Pravidelné odstraňování spadaného listí ze žlabů a ochranných košíků u vpustí. Nejlépe vždy na konci podzimu před zimní sezónou.
   
 2. Kontrola případného napojení PVC pásů na fóliový plech z důvodů různých teplotních roztažností těchto materiálů. Nejlépe vždy po zimní sezóně.
   
 3. Kontrola těsnosti prostupů a jejich napojení. Záleží na zpracování, ale může se jednat také o různou teplotní roztažnost použitých materiálů. Nejlépe vždy po zimní sezóně.
   
 4. Kontrola zděných, omítnutých, natřených, případně obložených částí prostupů nad střešním pláštěm. Dostačující interval je jednou za cca 5 let.
   
 5. U pohledových střech s kačírkem, tříděným štěrkem nebo teras s dlažbou na terčích je nutné občas aplikovat postřik proti náletové zeleni, případně tuto odstranit. Dostačující interval je jednou za cca 2-3 roky.
   
 6. Kontrola stavu rozvodů hromosvodu a hlavně jejich nosných patek na střeše. Dostačující interval je jednou za cca 2-3 roky.
   
 7. Kontrola stavu povrchu hydroizolačních pásů u výstupů na střechu. Dostačující interval je jednou za cca 2-3 roky. Při zvýšeném a pravidelném požadavku na pochůznost v určitých částech střechy např. k jednotlivým technologiím je lépe použít tzv. pochozí chodníčky ze speciálních fóliových pásů, desek z gumových recyklátů nebo dlažby.

Navigace

Kontaktní formulář

Kde nás najdete?

Kontaktujte nás